Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o.

Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o.

Společnost Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o. vznikla v roce 1992 a od počátku hospodaří na pozemcích katastru obcí Supíkovice, Velké Kunětice, Nová Ves, Hradec u Jeseníku a Písečná. V současné době hospodaří na cca 700 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě pěstuje pšenici, řepku, mák a brambory. V živočišné výrobě se věnuje chovu skotu bez tržní produkce mléka a chovu prasat.

 

 

Agroprodukt Supíkovice spol.  s r.o.

Supíkovice 78            

tel. 584 432 138   nebo   584 432 191

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz