Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o.

Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o.

Společnost Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o. vznikla v roce 1992 a od počátku hospodaří na pozemcích katastru Supíkovice, Velké Kunětice, Nová Ves, Hradec u Jeseníku a Písečná. V současné době hospodaří na cca 700 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě pěstuje pšenici, řepku, mák a brambory. V živočišné výrobě se věnuje chovu skotu bez tržní produkce mléka a chovu prasat. Již od počátků podnikání jsme hledali možnosti, jak uplatnit svou produkci na trhu přímo konečnému zákazníkovi bez zbytečných prostředníků. Takto jsme s úspěchem prodávali např. brojlerová kuřata nebo brambory na zimní uskladnění, které prodáváme doposud. Logickým vyústěním těchto našich snah bylo, že jsme v roce 1997 začali provozovat pekárenskou výrobu pod obchodním označením Selská pekárna. Tímto jsme významněji vstoupili na místní trh a udělali zásadní krok k realizaci našeho dlouhodobého záměru t.j. propojení zemědělské prvovýroby se zpracováním potravin a jejich prodej konečnému zákazníkovi bez zbytečných prostředníků. Vzhledem k tomu, že se pekařská výroba úspěšně rozvíjela, rozhodli jsme se v roce 1999 o jejím vyčlenění do samostatné firmy, která bude majetkově i personálně propojena s mateřskou společností, ale bude samostatně rozvíjet zpracovatelské a obchodní aktivity.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz