Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Firma Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o. hospodaří v podhůří Rychlebských hor v průměrné nadmořské výšce 400 m n.m. v katastrech obcí Supíkovice, Velké Kunětice, Písečná, Hradec u Jeseníku a Nová Ves na výměře cca 700 ha. Z toho je cca 400 ha orné půdy, zbytek výměry tvoří louky a pastviny.Pole

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin na výměře přibližně 200 ha, konkrétně pšenice ozimé. MákDále pěstuje mák na cca 60 ha a řepku ozimou na cca 90 ha. Dále se firma Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o. zabývá pěstováním brambor, jejich tříděním a balením s následným prodejem na středisku v Supíkovicích.Porost brambor

Pro uskladnění zrnin má k dispozici skladovací prostory s aktivním větráním.

Firma Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o. hospodaří v souladu se zásadami správné zemědělské praxe s ohledem na přirozený ráz přírody.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz