Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba se zabývá chovem skotu. V současné době máme cca 150 krav základního stáda. Využíváme přirozenou plemenitbu býků Masný simmentál a Charolais. Maso jejich potomků pak vyniká vysokou zmasilostí, nízkou protučnělostí a vynikající kvalitou.

Krávy

Telení krav začíná v polovině ledna a končí v dubnu. Poté jsou již krávy s telaty na pastvinách. Býčci se prodávají jako zástav ve hmotnosti cca 280 kg zejména do zahraničí. Část jaloviček se využije při obnově stáda a část je dodávána na jatky, odkud si jejich kvalitní maso odebírá zpět Selské řeznictví.

 

krávy 5

Tím se uzavírá výrobní cyklus pole - stáje - jatka, který je zárukou stále vysoké kvality.

Popis plemen

Masný simentál

Vložený obrázek Původ simentálského plemene je ve Švýcarsku. Popis exteriéru z roku 1859 říká, že barva simentálského skotu je červenostrakatá, světle a nebo žemlově červená s bílým čelem a nosem. Světlejšímu, nebo žemlovému zbarvení byla dávána přednost. Zároveň byl kladen důraz na co největší tělesný rámec a kapacitu těla. Výborný tělesný rámec a výborná masná užitkovost simentálského skotu způsobily, že se v řadě zemí začalo toto plemeno chovat jako plemeno masného užitkového typu. Dnes je takto chováno jak v Severní a Jižní Americe, tak i v Africe, Austrálii, Novém Zélandě a Evropě. Po roce 1990 se začal chovat i v tradičních zemích s chovem červenostrakatého skotu s kombinovanou užitkovostí jako jsou Německo a Rakousko. V těchto zemích se chov Masného simentála začal rozvíjet v souvislosti s dotační politikou EU. Šlechtění simentálského skotu na jednostranně msnou užitkovost při využití původně kombinovaných vlastností tohoto skotu přineslo výsledky, které jsou srovnatelné s výsledky ostatních masných plemen skotu.
První jalovice Masného simentála byly do ČR dovezeny z Kanady v roce 1993. Ve stejném roce byly importovány jalovice z Dánska, jalovice Fleckvieh z Německa a Rakouska. Současně s těmito importy byly do chovu zařazovány plemenice z různým podílem českého strakatého plemene z rušených dojených stád, které byly inseminovány býky plemene MS. V posledních letech patří toto plemeno mezi nejrozšířenější masné plemeno chované v ČR.

Charolais

Charolais Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francii.
Plemeno Charolais příznivými růstovými schopnostmi a jatečnou kvalitou vykrmovaných zvířat má využití nejen v čistokrevné plemenitbě, ale především v užitkovém křížení s ostatními plemeny skotu. Jatečná zvířata vynikají velmi dobrou výkrmností, vysokým přírůstkem do vyšší porážkové hmotnosti a především nízkým podílem tuku. Charaktaristická je pastevní schopnost s příznivou spotřebou objemných krmiv. Krávy vynikají dobrou mléčností, vyjádřenou intenzivním růstem telet, především do věku 120 dnů. Významnou vlastností je plodnost, dlouhověkost a dobré zdraví, bez geneticky podmíněných poruch. Díky vysoké plodnosti a růstovým schopnostem potomstva, produkuje plemeno Charolais nejvyšší živou hmotnost telat na krávu a rok.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz