Obchodní podmínky

Obecná ustanovení


Níže uvedené obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.selska.cz a současně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
Provozovatelem internetového obchodu je firma Selská pekárna spol. s r.o. se sídlem Supíkovice 78, 790 51 Supíkovice, IČ: 25841955, plátce daně z přidané hodnoty DIČ: CZ25841955, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21017.
Předmětem činnosti internetového obchodu je prodej, balení a rozvoz potravin denní potřeby.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.


Sortiment

  • maso
  • masné výrobky
  • pečivo
  • mléčné výrobky
  • chlebíčky, obložené mísy (nutno objednat min. 24 hod. předem)
  • ovoce a zelenina

Při nákupu ze sortimentu krájených produktů se může konečná váha a tím i cena mírně lišit v rozmezí max. +/- 5% . Skutečná cena se tedy může lišit od ceny uvedené v nákupním košíku a bude uvedena v pokladním daňovém dokladu (účtence), který bude předán zákazníkovi.
Při nákupu masných výrobků, které se kupují na kusy, zadá zákazník požadovanou váhu zboží v gramech. Zboží bude připraveno v kusech tak, aby jeho konečná váha odpovídala co nejvíce požadované váze.  U těchto produktů se může konečná váha a tím i cena lišit +/- 10% . Konečná cena bude uvedena v pokladním daňovém dokladu (účtence), který bude předán zákazníkovi.


Objednávka


Zboží je možné objednávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všechny ceny v nabídce internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.
Má-li být objednávka vyřízena ještě týž den, musí být odeslána nejpozději do 12:00 hod.
Obložené mísy a chlebíčky je nutné z provozních důvodů objednávat min. 24 hodin předem.
Minimální cena nákupu je 150,00 Kč včetně DPH, horní hranice nákupu není stanovena.
Doprava nákupu v ceně od 150,00 Kč do 349,00 Kč včetně DPH do místa určení je zpoplatněna paušální částkou ve výši 30,00 Kč včetně DPH.
Doprava nákupu v ceně vyšší než 350,00 Kč je zdarma.
Každá objednávka zboží je současně návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu dodavatele zákazníkovi s tímto jeho návrhem, tzn. závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele emailem na adresu, kterou zákazník uvede do své objednávky. 


Osobní odběr zboží


Pokud zákazník uvede v objednávce osobní odběr zboží, bude pro něj nákup připraven k odběru v den uvedený na objednávce v čase od 15:00 do 17:00 hodin v prodejně provozovatele v Jeseníku na ulici Fučíkova 128,  (budova Dalamánek) najdete ji zde nebo na ulici Bezručova 644 najdete ji zde.V sobotu, neděli a o svátcích osobní odběr zboží není možný. Zákazník uhradí cenu nákupu v hotovosti zástupci provozovatele v místě odběru zboží. Zákazníkovi bude vydán pokladní daňový doklad (účtenka) jako doklad o zaplacení a kopie objednávky se specifikací jednotlivých položek nákupu. Zboží se stává majetkem zákazníka v okamžiku, kdy dojde k převzetí zboží a k úhradě kupní ceny zboží.


Rozvoz zboží


Pokud zákazník v objednávce uvede, že mu má bát zboží dovezeno, bude mu nákup doručen na místo, které si sám určí a které se nachází v oblasti rozvozu v den a čase uvedeném na objednávce.


               Časy rozvozu: Pondělí až pátek od 15:00 do 19:00 hod v rozmezí, které zákazník uvede na objednávce. V sobotu, neděli a o svátcích objednané zboží nerozvážíme.

Cena obsahuje donášku zboží ke dveřím zákazníka. Zákazník se zavazuje být v místě určení v čase, který uvedl na objednávce. Cenu nákupu uhradí zákazník v hotovosti zástupci provozovatele, který mu doručí nákup do místa určení. Zákazníkovi bude vydán pokladní daňový doklad (účtenka) jako doklad o zaplacení včetně kopie objednávky se specifikací jednotlivých položek nákupu. Zboží se stává majetkem zákazníka v okamžiku, kdy dojde k převzetí zboží a k úhradě kupní ceny zboží. 


               Oblasti rozvozu
                                               - Jeseník
                                               - Jeseník - lázně
                                               - Dětřichov
                                               - Bukovice
                                               - Česká Ves
                                               - Lipová Lázně
                                               - Adolfovice

 

 


Reklamace


Při převzetí zboží je zákazník povinen ihned zkontrolovat viditelné vady. U zboží podléhající rychlé zkáze je nutno provést reklamaci ihned po koupi zboží. Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Pro co nejrychlejší vyřešení vzniklého problému, doporučujeme kontaktovat zodpovědnou osobu provozovatele internetového obchodu (kontakt zde).
Ve věcech reklamací a vad na dodaném zboží platí obecně závazné předpisy České republiky. 


Ochrana osobních údajů


Provozovatel internetového obchodu http://www.selska.cz se zavazuje, že osobní údaje zákazníků neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně. Osobní údaje budou zabezpečeny a použity pouze ke komunikaci mezi provozovatelem internetového obchodu a zákazníkem. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy dává zákazník automaticky souhlas provozovateli k tomu, aby provozovatel osobní údaje zákazníka zpracovával a používal ke komunikaci se zákazníkem. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat. 


Závěrečné ustanovení


Provozovatel internetového obchodu http://www.selska.cz si vyhrazuje právo měnit výše uvedené obchodní podmínky. O těchto změnách je provozovatel povinen zákazníky vždy neprodleně informovat.

 

 

 

 

 

 

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz